Lezingen

Lezingen en video's


Door de jaren zijn nogal wat lezingen opgenomen.

Veelal staan die lezingen op andere sites: de link brengt u daarnaartoe - wordt nog aan gewerkt.

Daarnaast worden hele series over Bijbelboeken en over christelijke feesten opgenomen en op Youtube geplaatst.

LINKS NAAR LEZINGEN

  1. Maart 2020 heb ik mijn youtube kanaal geopend met een drietal video's over het Bijbelboek Esther. Hiernaast vindt u de eerste, klik op Esther voor de playlist.
  2. In een serie over de christelijke feesten heb ik in 2020 vier video's opgenomen - hiernaast staat die over Goede Vrijdag. Deze serie wordt in 2021 vernieuwd.
  3. In april 2020 ben ik begonnen met een serie over het Bijbelboek Daniel - hiernaast de eerste van de serie (klik op Daniel voor de playlist).
  4. In mei 2020 ben ik begonnen met een Engelstalig kanaal om op die manier o.a. de christenen in India te dienen - voorzover ze Engels spreken: Kees shares the Word. Zie de p[aylists voor de Bijbelboeken Daniel en Revelation en voor Christian Feasts
  5. Er wordt gewerkt aan het vertalen van Engelstalige video's in het Telugu: de taal die in enkele staten in India gesproken wordt. Hier ben ik samen met Gerard Hoddenbagh al driemaal geweest.
  6. Een complete serie over het Bijbelboek Openbaring - zie playlist Openbaring. Er is ook een commentaar van mijn hand. Zie ook NT>Openbaring.
  7. In de afgelopen jaren zijn er heel wat lezingen gehouden, o.a. over de Schepping. Voor die laatste klik op: Hij spreekt door de Schepping (eerste lezing van de link).
  8. Een serie van vier lezingen werd in mei 2021 Dokkum gehouden. Samen met andere lezingen en artikelen over de schepping zijn te vinden op mijn eigen pagina op de website van het Logos-instituut. De vierde staat hiernaast in miniatuur.
  9. Dit onderwerp houdt mij bezig. Op Youtube ben ik een serie over het boek Genesis begonnen, waarbij ik ook inga om enkele wetenschappelijke vragen. Zie de playlist Genesis