Evangelie

Evangelie


Bijbelstudie kun je doen om te groeien in het geloof. Maar dan is het goed om eerst te weten wat dat geloof inhoudt, waar het evangelie over gaat. 


Deze pagina is bedoeld om daar een eerste antwoord op te geven. Klik op de illustraties om meer te ontdekken van het leven met God. Misschien helpt het om één van de verhalen te lezen: zie het drop-down menu of de links hieronder.


Zie ook de verwijzingen naar andere sites die daar uitgebreider op ingaan.


HET EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS

Evangelie betekent letterlijk 'goed nieuws' - en dat is het ook. Een heel bekend vers uit het Johannes evangelie is: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (3:16).

Dit spreekt dus over Gods liefde: die is te herkennen aan het feit dat Hij het er voor over had om Zijn eigen Zoon naar deze aarde te sturen om Hem aan een kruis te laten sterven. Een kruis was voor misdadigers - en voor de Joden was het een schande om aan een kruis te sterven.

Waarom liet God toe dat Zijn Zoon op die manier stierf? We lezen dat toen Hij aan dat kruis hing, het midden op de dag drie uren pikdonker werd. Een gewone zonsverduistering was dat niet, want het was volle maan! Toen het weer licht werd, riep Jezus uit "Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?"

Het antwoord op schreeuw heeft te maken met duisternis in mijn eigen ziel. Ik weet dat ik van nature niet zo fraai ben, van binnen. Aan de buitenkant zie je dat niet altijd natuurlijk: net als veel mensen houd ik me in en schreeuw en leef ik niet alles uit wat er in mijn gedachten opkomt: gelukkig maar! Waarom hebben we in Nederland wetten en is er een tekort aan politie-agenten? Waar komt al die schelden van mensen, die moorden en dat kindermisbruik vandaan? De Bijbel geeft daar antwoord op: dat komt door wat er binnenin ons zit, de neiging om opstandig te zijn, om niet te willen luisteren: ik doe wat ik wil. De Bijbel noemt dat zonde - dat betekent dat je het doel mist waarvoor God jou geschapen heeft.

Gek eigenlijk dat God ons toch liefde wilde bewijzen - Hij had ons ook in de prullenbak kunnen gooien en opnieuw beginnen. Maar Hij wilde ons niet verloren laten gaan - wel wilde Hij opnieuw beginnen. Die nieuwe start maakte Hij in Zijn eigen Zoon, in Jezus Christus. We hebben vier evangeliën om over Zijn leven te vertellen en veel aandacht is er voor Zijn sterven. Johannes schrijft in Zijn evangelie waarom Hij dat schreef: "opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam."

Er is vergeving mogelijk en een nieuw begin: dat is waarom Hij op dat kruis stierf (in mijn en jouw plaats) - en ook weer opstond uit de dood! Eenieder die naar Hem toegaat, Hem in zijn/haar leven toelaat (in het besef dat je vergeving en reiniging nodig hebt), zal merken dat er een nieuw begin is, een leven dat niet meer stuk kan. Hoe dat leven te leven - daar kan o.a. deze site je bij helpen (bv. Romeinen) en enkele artikelen daarover staan op deze pagina.

Deze uitleg is te kort om op alles in te gaan - er is veel meer te zeggen!

ANDERE SITES (om meer te ontdekken)

  1. Gods cadeau voor jou: met uitleg van het evangelie, video's en meer.
  2. Isaruhallah.nl is speciaal bedoeld voor moslims die meer willen weten over wie Jezus is en wat het evangelie inhoudt.

VERHALEN 

  1. De buitenstaander - een verhaal over een bijzondere ontmoeting
  2. De grote schaatstocht - over wakken en de witte rijder
  3. Over de kloof - over een nieuw vergezicht
  4. Voor de rechtbank - over schuld en onverwachte vrijspraak
  5. Andere verhalen volgen ...